• Διπολικές και Συνδεόμενες Διαταραχές
  • Καταθλιπτικές Διαταραχές
  • Αγχώδεις Διαταραχές
  • Ιδεοψυχαναγκαστικές και Συνδεόμενες Διαταραχές
  • Διαταραχές Συνδεόμενες με Τραύμα και Στρεσογόνους Παράγοντες
  • Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής
  • Διαταραχές Ύπνου - Αφύπνισης
  • Διαταραχές Προσωπικότητας